Disziplin Name Jahrgang
Hochsprung Laura Gröll 1998
Hochsprung Lucas Mihota 1999
Hochsprung Tobias Potye 1995
Weitsprung David Faltenbacher 1997
Weitsprung Benedikt Görl 2004
Weitsprung Yannick Wolf 2000
Drei-/Hochsprung Sebastian Kottmann 2003
Dreisprung Jannis Leisching 2001
Drei-/Weitsprung Lukas Moser 2000
Dreisprung Paul Walschburger 1998
Stabhochsprung Julia Zintl 2001
Stabhochsprung Lena Zintl 2003